برگزیدگان انیمیشن مقطع هنرستان

ترس


سازنده اثر: محمدسهیل انصاری نیا
دوره ششم لوح تقدیر
شهر: کرمان
توضیحات: مترسک همیشه در مزرعه ها برای ترساندن پرنده ها و محافظت محصول استفاده می شود در حالی که کاملا بی حرکت است و گاهی باد آن را تکان می دهد در واقع در ذهن پرندگان این موجود بی جان دارای قدرت است و ترس در ذهن پرندگان است تا در واقعیت در این داستان دو آدم فضایی از سیاره ای دیگر اتفاق های مزرعه را نگاه می کنند و بررسی می کنند و در نهایت به این نتیجه می رسند که مترسک چیزی جز کاه نیست و ترس کلاغ ها از فکر و ذهن خود کلاغ هاست.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6