برگزیدگان علمی مقطع هنرستان

سلول های بنیادی


سازنده اثر: زهرا روانبخش
دوره هفتم تندیس
شهر: حبیب آباد
توضیحات: با استفاده از موشن گرافیک توضیح می دهیم سلول های بنیادی چیست و چگونه در درمان بیمار تاثیر می گذارد.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4