برگزیدگان علمی مقطع هنرستان

چرا


سازنده اثر: محمد سلیمی
دوره هفتم تندیس
شهر: تهران
توضیحات:برشی از تاریخ .

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4