برگزیدگان انیمیشن مقطع متوسطه دوم

شابلون


سازنده اثر: محمدرضا زند مقدم
دوره هفتم تندیس
شهر: تهران
توضیحات:"بنویس! بنویس! بنویس
تفاوتی نیست!
همه مثل همیم.
با یک ترکیب
به یک شکل
و یک رنگ
بدون تفاوت
مثل اشکالی که با شابلون رسم میشن...

"!

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6