برگزیدگان انیمیشن مقطع هنرستان

پرواز


سازنده اثر: فرساد محمد رمضانی زاده
دوره هفتم لوح تقدیر
شهر: کرمان
توضیحات: انیمیشن با تکنیک استاپ موشن

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6