برگزیدگان انیمیشن مقطع هنرستان

نبض


سازنده اثر: مریم کریمی
دوره هفتم تندیس
شهر: زنجان
توضیحات: این فیلم در رابطه با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ساخته شده است...

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6