برگزیدگان علمی مقطع هنرستان

نجات


سازنده اثر: پریا پیکانی
دوره ششم تندیس
شهر: تهران
توضیحات: توضیحاتی درباره‌ی نحوه‌ی مواجهه با مصدوم و اقدامات اولیه که باید انجام داد، در قالب موشن گرافیک.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4