برگزیدگان انیمیشن مقطع هنرستان

طغیان


سازنده اثر: ماژان کیمیایی اسدی
دوره ششم تندیس
شهر: همدان
توضیحات: داستان رباتی وظیفه‌شناس که بین انجام وظیفه و ندای درونش، گیر می‌کند!

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6