برگزیدگان انیمیشن مقطع هنرستان

نایریکا


سازنده اثر: سحر قهرمانیان
دوره پنجم لوح تقدیر
شهر: مشهد
توضیحات:

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6