برگزیدگان انیمیشن مقطع متوسطه دوم

گرما


سازنده اثر: نیما مرادی
دوره ششم لوح تقدیر
شهر: تهران
توضیحات: برای ایجاد دوستی باید از درون خود مایه بگذاریم

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6