برگزیدگان انیمیشن مقطع متوسطه دوم

چشم طلایی


سازنده اثر: طاها مجیدی
دوره پنجم لوح تقدیر
شهر: قروه کردستان
توضیحات:

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6