تقویم زمانی جشنواره

فراخوان دریافت اثر

اسفند 1400

از این موقع به بعد، می‌تونی اثری که ساختی رو روی سایت جشنواره ارسال کنی و یکی از اعضای خانواده‌ی بزرگ جشنواره های مدرسه بشی!

پایان دریافت آثار

31 تیر 1401

اینجا دیگه دریافت آثار تموم میشه، پس باید دست بجنبونی و تا قبل از این تاریخ اثرت رو روی سایت آپلود کرده باشی که بعدش دیگه عذری پذیرفته نیست!

آغاز بررسی دبیرخانه

مرداد 1401

تو این مرحله دبیرخانه ی جشنواره اثرت رو از نظر رعایت قواعد شیوه نامه و اطلاعات فردی بررسی میکنه تا اثرت بعد از تایید وارد پروسه‌ی داوری بشه.

داوری هیئت انتخاب

شهریور 1401

در این مرحله، هیئت انتخاب جشنواره که افراد متخصص اعضاش رو تشکیل میدند، آثار رو برای ورود به بخش مسابقه بررسی می کنند که اگر استاندارد های لازم رو داشته باشند، برن برای داوری نهایی!

داوری نهایی آثار

مهر 1401

توی این مرحله، تعداد زیادی داور متخصص به روش جمع سپاری، آثاری که از هیئت انتخاب بالا اومدند رو می بینند و در نهایت در هر محور، در هر مقطع تحصیلی برگزیده ها مشخص می شوند.

داوری تخصصی آثار

مهر 1401

علاوه بر داوری جمع سپارانه، داورهای متخصص و ویژه مون، در هر محور تعدادی جایزه ی تخصصی هم تعیین می کنند. مثلا در محور داستانی، تندیس تخصصی فیلم برداری، کارگردانی، فیلم نامه نویسی، بازیگری و تدوین به برگزیدگان اهدا میشه.

داوری مردمی آثار

مهر 1401

داوری مردمی یه فرصته که محبوبیت اثرت رو بین مخاطب ها محک بزنی، تو این مرحله همه میتونند در داوری شرکت کنند و فیلمی که از طرف مردم بیشترین رای رو بیاره در هر محور برگزیده میشه.

اختتامیه و اعلام برگزیدگان

آبان 1401

و در نهایت ایستگاه آخر، اختتامیه! که یه برنامه ی باشکوه و خفن توی یه سالن خیلی بزرگه که برگزیده ها تندیس هاشون رو از دست داورهای جشنواره دریافت میکنند و پرونده جشنواره ی هفتم با یه عکس یادگاری با همه ی اعضای خانواده جشنواره فیلم مدرسه بسته میشه!

فراخوان دریافت اثر

اسفند 1399

از این موقع به بعد، می‌تونی اثری که ساختی رو روی سایت جشنواره ارسال کنی و یکی از اعضای خانواده‌ی بزرگ جشنواره های مدرسه بشی!

پایان دریافت آثار

انتهای تیر ۱۴۰۰

اینجا دیگه دریافت آثار تموم میشه، پس باید دست بجنبونی و تا قبل از این تاریخ اثرت رو روی سایت آپلود کرده باشی که بعدش دیگه عذری پذیرفته نیست!

آغاز بررسی دبیرخانه

مرداد ۱۴۰۰

تو این مرحله دبیرخانه ی جشنواره اثرت رو از نظر رعایت قواعد شیوه نامه و اطلاعات فردی بررسی میکنه تا اثرت بعد از تایید وارد پروسه‌ی داوری بشه.

داوری هیئت انتخاب

شهریور ۱۴۰۰

در این مرحله، هیئت انتخاب جشنواره که افراد متخصص اعضاش رو تشکیل میدند، آثار رو برای ورود به بخش مسابقه بررسی می کنند که اگر استاندارد های لازم رو داشته باشند، برن برای داوری نهایی!

داوری نهایی آثار

مهر ۱۴۰۰

توی این مرحله، تعداد زیادی داور متخصص به روش جمع سپاری، آثاری که از هیئت انتخاب بالا اومدند رو می بینند و در نهایت در هر محور، در هر مقطع تحصیلی برگزیده ها مشخص می شوند.

داوری تخصصی آثار

مهر ۱۴۰۰

علاوه بر داوری جمع سپارانه، داورهای متخصص و ویژه مون، در هر محور تعدادی جایزه ی تخصصی هم تعیین می کنند. مثلا در محور داستانی، تندیس تخصصی فیلم برداری، کارگردانی، فیلم نامه نویسی، بازیگری و تدوین به برگزیدگان اهدا میشه.

داوری مردمی آثار

مهر ۱۴۰۰

داوری مردمی یه فرصته که محبوبیت اثرت رو بین مخاطب ها محک بزنی، تو این مرحله همه میتونند در داوری شرکت کنند و فیلمی که از طرف مردم بیشترین رای رو بیاره در هر محور برگزیده میشه.

اختتامیه و اعلام برگزیدگان

آبان ۱۴۰۰

و در نهایت ایستگاه آخر، اختتامیه! که یه برنامه ی باشکوه و خفن توی یه سالن خیلی بزرگه که برگزیده ها تندیس هاشون رو از دست داورهای جشنواره دریافت میکنند و پرونده جشنواره ی هفتم با یه عکس یادگاری با همه ی اعضای خانواده جشنواره فیلم مدرسه بسته میشه!