از جشنواره چه خبر؟

از شروع فراخوان اولیه تا لحظه ی اعلام برگزیده ها، اتفاقات زیادی تو جشنواره میفته که میتونی اخبارشون رو از اینجا دنبال کنی. اگر میخوای اولین نفری باشی که در جریان آخرین اتفاق های جشنواره قرار میگیره تو خبرنامه عضو شو تا برات پیامک بیاد!

داوری مردمی هشتمین جشنواره فیلم مدرسه آغاز شد
آثار راه یافته به مسابقه در بخش علمی و اموزشی معرفی شدند.
آثار راه یافته به بخش مسابقه هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه در بخش هنری
هیئیت انتخاب هشتمین دوره جشنواره دانش آموزی فیلم کوتاه مدرسه معرفی شدند.