برگزیدگان کلیپ مقطع متوسطه اول

فریب


سازنده اثر: مهدی اسحاقی
دوره ششم لوح تقدیر
شهر: تهران
توضیحات: "طرفداران پر و پا قرص کتاب پشت کتابخوان هستند و ناگهان با چیز جدیدی مواجه می شوند، فضای مجازی. شاید هم موبایل یا هرچیز که می خواهید اسمش را بگذارید. کم کم فرد موبایل دار برای خود طرفدار پیدا می‌کند و طرفداران کتاب خوان که جذابیت موبایل را بیشتر می‌بینند، به فرد موبایل دار رو می‌آورند. وقتی کتابخوان به خود می‌آید می‌بیند دیگر طرفداری ندارد پس او هم کتاب را کنار گذاشته و با موبایل، باز طرفداران خود را بدست می‌آورد.
".

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6