برگزیدگان کلیپ مقطع متوسطه اول

کودکان کار


سازنده اثر: سید متین سیدی
دوره پنجم تندیس
شهر: داراب
توضیحات:

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6