ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
مصطفی رفعتی آزمايش تشخیص میزان نشاسته مواد متوسطه اول ابرار تهران
مصطفی رفعتی آزمایش گرما و تغییر حالت ماده متوسطه اول ابرار تهران
مصطفی رفعتی شهادت حاج قاسم متوسطه اول ابرار تهران
مطهر صنعتی رودی خدمت بی منت متوسطه دوم ابن سینا
پوریا مهدی پور پوستر نماهنگ «آرامش در چشمانت آرامش قبل از طوفان» متوسطه اول ابن سینا
پوریا مهدی پور نماهنگ «آرامش در چشمانت آرامش قبل از طوفان» متوسطه اول ابن سینا
پوریا مهدی پور اماکن گردشگری و تاریخی شهرستان سراب متوسطه اول ابن سینا
شیرین حداد طبیعت متوسطه اول ابوریحان
شیرین حداد آیری پلاست متوسطه اول ابوریحان
محمد عادلی فر بهترین تولد من متوسطه اول ابوریحان نیشابور
محسن پورعلی مستند مصاحبہ کدام راہ؟؟؟ نامشخص ابوعلی سینا
محمدرضا جمیری المپیاد متوسطه دوم ابوعلی سینا
پارسا آل ابراهیم شعله متوسطه دوم ابوعلی سینا
محمدرضا جمیری آخرین آواز متوسطه دوم ابوعلی سینا
محمدرضا جمیری آخرین آواز متوسطه دوم ابوعلی سینا