ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
امیر حسین رضاپور همایش دوچرخه سواری هنرستان 0
جواد اعتمادی روز روزگاری متوسطه اول 13 آبان
ارشیا عاقلی مقدم چرخه متوسطه اول 13ابان
مبینا احمدی مستند متوسطه اول ۱۵ خرداد
مهدیه اسداللهی مهاجر متوسطه دوم 22بهمن
محمد درویشی کککک متوسطه اول sadasd
محمد درویشی ممم متوسطه اول sadasd
محمد درویشی ااا متوسطه اول sadasd
محمد درویشی نن متوسطه اول sadasd
محمد حسن عدالت KK متوسطه دوم Sss
ایلیا بستان پیرا مدرسه وکرونا ابتدایی آریان
محمد یاسین قاسمی بنستان زیبا هنرستان آزادگان
امیر حسین مولایی سلام فرمانده هنرستان آزادگان
امیر حسین رضاپور بهار متوسطه دوم آزادگان بهاباد
ملینا دانش وران مستند ابتدایی آسمان