فیلم برداری

دوربین! اختراع اعجاب انگیز بشر که باعث شد انسان بتونه لحظه هایی که همیشه از دست رفتنی بودن رو برای خودش نگه داره و البته صنعت بزرگ سینما رو هم خلق کرد! کار با این اختراع شگفت انگیز تکنیک‌ها و دانشی لازم داره که تو این ویدیوها باهاتون مقدمات ش رو به اشتراک گذاشتیم!

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8