نویسندگی

فیلم‌نامه قلب یه فیلمه!‌ ایده اولیه فیلم و تبدیلش به فیلم نامه‌ی نهایی، مهارت‌هایی لازم داره که سعی کردیم اینجا تو این ویدیوها مقدماتش رو بهتون آموزش بدیم.

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8