تدوین

تکنیک‌های رایج در تدوین ۲ با پویا اسفندیاری


در این وبینار که با ارائه آقای اسفندیاری برگزار گردید، مقدمات کار با نرم افزار Adobe Premiere، تولید Sequence و حالت های مختلف آن، کار با پنجره ها، Mark گذاری در تایم لاین، چند روش تیترزدن روی فیلم ها، برش ها و انتقال های خلاقانه، به همراه نحوه استفاده از کروماکی و.... تدریس شد.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7