تدوین

آموزش تدوین قسمت چهارم - آموزش پریمیر1


در این ویدیو، کار با نرم‌افزار Primiere آموزش داده می‌شود. شامل آشنایی مقدماتی با فضای پریمیر، ایجاد سکانس، تغییر اندازه‌ی عکس، هماهنگ‌سازی سکانس با خصوصیات ویدیو و نحوه‌ی گرفتن خروجی.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7