تدوین

آموزش تدوین قسمت اول - مقدمات


در این ویدیو، درباره‌ی آخرین مرحله‌ی ساخت فیلم، یعنی تدوین، صحبت می‌شود. ابتدا چیستی و ضرورت تدوین بیان شده و سپس از نقش و وظایف تدوین‌گر و مراحل تدوین گفته می‌شود. قسمت بعد ویدیو، به دانلود و نصب نرم‌افزار Movie Maker اختصاص دارد.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7