اخبار جشنواره

معرفی مراکز با بیشترین مشارکت

از بین تمام آثار ارزشمندی که از طرف شما به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، بعضی از مراکز و مدارس مشارکت بیشتری داشتند.

نام آن ها را ببینیم و لذت ببریم!

مراکز برتر از لحاظ میزان مشارکت:

بیشترین مشارکت در مقطع ابتدایی:

دبستان نور ۲ با مدیریت سرکارخانم حیدری

از استان تهران

بیشترین مشارکت در مقطع متوسطه اول:

دبیرستان دوره اول مفید با مدیریت جناب آقای میرقاسمی

از استان تهران

بیشترین مشارکت در مقطع متوسطه دوم:

دبیرستان دوره دوم فرهنگ ۷ با مدیریت سرکارخانم طاهری

از استان تهران

بیشترین مشارکت در مقطع هنرستان:

هنرستان نمونه دولتی حضرت مریم با مدیریت سرکارخانم باقرزاده

بیشترین مشارکت در مراکز هلال احمر:

سازمان جوانان هلال احمر استان همدان به معاونت سرکار خانم پاک بین

از استان همدان

بیشترین مشارکت در پژوهشسراها:

پژوهشسرای امام علی با مدیریت جناب آقای ادیبی

از استان کرمانشاه

😊