اخبار جشنواره

فراخوان آغاز هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه

کرونا تمام نشد، اما ما دست روی دست نگذاشتیم و با لبخندی از پشت ماسک و چشم‌های براق، آمدیم که خبری مهم را خدمتتان عرض کنیم:
این شما و این فراخوان هفتمین دوره جشنواره فیلم 🎞
منتظر شروع فعالیت‌های هیجان‌انگیز شما هستیم.
.