اخبار جشنواره

برگزیدگان موضوعات ویژه

این شما و این هم نتایج داوری برگزیدگان موضوعات ویژه !

برگزیده موضوع ویژه زندگی در عصر کرونا:

سلام من کرونا هستم/ ساخته معصومه سادات کاظمی

برگزیده موضوع ویژه ایران آینده:

دین و کنکور/ ساخته نسیم رشیدپور

برگزیدگان موضوع ویژه مستندی از روند فعالیت ها در مدارس استعدادهای درخشان:

یک دو صفر/خواب نما / ساخته نادیا محیایی

در مسیر شکوفایی/ امیرعلی توحیدی نیا

لبخند مدرسه/ ترانه شیخ زاده

برگزیده موضوع ویژه گفتگو در خانواده و گفتگوی بین نسلی:

قربانی/ صنم فتوح زاده

برگزیده موضوع ویژه مدرسه هلال احمری، مدرسه بشردوستی:

آوار/ مهدی صفریان

یکبار دیگر/ مهدی صفریان

زمان برنمیگردد/ مانی حسن بیگی

بشردوستی و بیطرفی/ زهرا درتومی

قاب انتظار/محمدصادق مختاری

چشمان زیبا/ امیرعلی کیان فر

عشق مجاز/ امیرحسین محمدی

امداد و نجات/ سینا ابوالقاسمی

برگزیده موضوع ویژه جایزه سرخ سواد رسانه ای خلاق:

تاثیر مخرب رسانه ها بر تفکر انسان/ سیده زهرا احمدی حسینیان نژاد

برگزیده موضوع ویژه سردار سلیمانی:

حاج قاسم سلیمانی/ محمدامین محمدپور