اخبار جشنواره

برگزیدگان محور مستند

آخرین و هیجان‌انگیزترین قسمت جشنواره ششم و در عین حال، انگیزه‌ای برای شروعی دوباره فرا رسید.

آنچه در مقابل می‌بینید، چیزی نیست جز: آثار برگزیده در بخش مستند 

برگزیدگان این بخش: 

بنیامین مرادی فرد برنده‌ی لوح تقدیر در مقطع ابتدایی

فاطمه آذره و آتنا خمر برندگان تندیس زرین در مقطع دوره متوسطه اول

ستایش نژاد محمد برنده‌ی لوح تقدیر در مقطع دوره متوسطه اول

مجتبی حسینی مرشدی برنده‌ی تندیس زرین در مقطع دوره متوسطه دوم

امیرحسین صدقی برنده‌ی لوح تقدیر در مقطع دوره متوسطه دوم

مبین نسرین‌فر برنده‌ی تندیس زرین در مقطع هنرستان

هادی باقری برنده‌ی لوح تقدیر در مقطع هنرستان

محمدکاظم ربیعی برنده‌ی تندیس زرین در مقطع بزرگسال

فاطمه حسن‌زاده برنده‌ی لوح تقدیر در مقطع بزرگسال

برگزیدگان محور مستند، داوری تخصصی پژوهش و تحقیق

برنده تندیس زرین بهترین پژوهش و تحقیق در محور مستند:

نیما هاشم زاده

برگزیدگان محور مستند، داوری تخصصی تدوین

برنده تندیس زرین بهترین تدوین در محور مستند:

محمدجواد توکلی

برگزیدگان محور مستند، داوری تخصصی کارگردانی

برنده تندیس زرین بهترین کارگردانی در محور مستند:

مجتبی حسینی مرشدی