ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
حامد بهرام قناد آموزش نورپردازی کامپیوتری فوتیج متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش عوض کردن رنگ لباس در نرم افزار ادوب پریمیر پرو متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد نماهنگ کلیپ برای امام حسین متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد نماهنگ جلوه های ویژه (ساخت شمشیر های جنگ ستارگان) متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش گرفتن لرزش ویدیو در نرم افزار ادوب پریمیر پرو متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش بزرگ کردن سر در نرم افزار افترافکت متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش خروجی گرفتن خیلی کم حجم از افترافکت با نرم افزار ادوب مدیا انکودر متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش ساخت انمیشن در نرم افزار افترافکت {پارت اول} متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش مسک و متن نورانی با پلاگین سیبر در نرم افزار افترافکت متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش سه بعدی کردن ویدیو در نرم افزار ادوب پریمیر پرو متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش تدوین سینماتیکت حرفه ای در نرم افزار ادوب پریمیر پرو متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش نورپردازی و اصلاح رنگ فیلم جوکر متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش فریز فیلم یا نگهداشتن قسمتی از ویدیو در پریمیر متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش قرار دادن فوتیج پشت سوژه مورد نظر با روش مسک کردن در پریمیر متوسطه اول معراج اندیشه
حامد بهرام قناد آموزش دادن جلوه نوری حرفه ای به ویدیو در پریمیر متوسطه اول معراج اندیشه