ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
مهدیس فریدی نور دوربین عکاسی متوسطه اول فرزانگان۲ همدان
مهدیس فریدی نور باید همین حوالی باشد... متوسطه اول فرزانگان۲ همدان
مهدیس فریدی نور مستقیم آبادی متوسطه اول فرزانگان۲ همدان
سجاد شکاریان اولین دی ماه بدون تو متوسطه دوم شهید آوینی
سجاد شکاریان فرهنگ و هویت گرمه متوسطه دوم شهید آوینی
سجاد شکاریان پروانه متوسطه دوم شهید آوینی
ابوالفضل جعفری نژاد اهریمن متوسطه دوم هنرستان صدا وسیما
ابوالفضل جعفری نژاد جنگ متوسطه دوم هنرستان صدا وسیما
ابوالفضل جعفری نژاد اهریمن متوسطه دوم هنرستان صدا وسیما
ابوالفضل جعفری نژاد تیرهای نامرئی متوسطه دوم هنرستان صدا وسیما
حسین مشرفی اربعین متوسطه دوم هنرستان
حسین مشرفی المپیک متوسطه دوم هنرستان
حسین مشرفی ذوالفقار متوسطه دوم هنرستان
محمد حسین مهاجر C Virus(ویروس c) متوسطه دوم امیر کبیر
محمد امان وند ناصح تکبر متوسطه اول دین و دانش