ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
یکتا سادات بدری فر من ایرانم و تو عراقی ابتدایی عدالت دانشگاه اصفهان
نورالهدی معصومی به سوی پیروزی متوسطه اول رضویه
محمد عرفان ذوالفقار تلافی متوسطه اول نزده
امیرصدرا خزائی مایه حیات متوسطه اول شهید بهشتی
امیرعلی بزرگی جنگل خانه ما متوسطه اول لاریجانی
بهزاد وفائی مسیر درست متوسطه دوم شهید بهشتی
لعیا سادات میر جلال الدین تدریس کپسول فانوس متوسطه دوم حکیم زاده
لعیا سادات میر جلال الدین شهید ابراهیم هادی متوسطه دوم حکیم زاده
لعیا سادات میر جلال الدین دلنوشته کاربران فضای مجازی متوسطه دوم حکیم زاده
لعیا سادات میر جلال الدین آسیب فضای مجازی بر خانواده متوسطه دوم حکیم زاده
لعیا سادات میر جلال الدین مقایسه در آمده سه قشر جامه متوسطه دوم حکیم زاده
محمد علی منفرد میلاد امیر المومنین متوسطه اول شهید دستغیب ۱