ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
معصومه کمری نماهنگ متوسطه اول فرزانگان
معصومه کمری آموزگار فداکار متوسطه اول فرزانگان
نگین حسینی هنرستان من متوسطه دوم هنرستان خلیج فارس
نگین حسینی لایه ای به رنگ مس متوسطه دوم هنرستان خلیج فارس
حسن سهرابی روستای تکه متوسطه اول شهید محلاتی
حسن سهرابی نهاوند شهرسیاه کرونایی متوسطه اول شهید محلاتی
حسن سهرابی انقلاب در نهاوند متوسطه اول شهید محلاتی
حسن سهرابی نهاوند در انقلاب متوسطه اول شهید محلاتی
حسن سهرابی روستایی بنام تکه متوسطه اول شهید محلاتی
محمدحسن هوشنگی شلیک صلح متوسطه دوم صدا و سیما
محمدحسن هوشنگی بازی دان -- قسمت اول متوسطه دوم صدا و سیما
محمد جواد توکلی نبرد البرز متوسطه دوم دبیرستان زنده یاد حاج کاظم طاوسی
محمد جواد توکلی انتقام سخت متوسطه دوم دبیرستان زنده یاد حاج کاظم طاوسی
عرفان اکاتی دلیر گل سرخ متوسطه دوم خلیج فارس
عرفان اکاتی دلیر کتابی از جهنم تا بهشت متوسطه دوم خلیج فارس