ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
کیانا مرادی کرونا ابتدایی ۱۳ آبان
کیانا مرادی ورزش خانوادگی ابتدایی ۱۳ آبان
کیانا مرادی کرونا و حسرت بچه ها برای رفتن به مدرسه ابتدایی ۱۳ آبان
کیانا مرادی کرونا ابتدایی ۱۳ آبان
مهساابراهیمی کابوس دنیا متوسطه دوم ۱۵ خرداد
سبحان زارعی فیلمباز متوسطه اول 22 بهمن
امیرعلی ملکی پورآزاد کارآفرینی متوسطه اول ابن سینا
آیناز علیپور هفتکل در آغوش سرد کرونا متوسطه اول ابوذر غفاری
آیناز علی پوری هفتکل در آغوش سرد کرونا متوسطه اول ابوذر غفاری
محمدامین قربان زاده قرنطینه متوسطه دوم ابوعلی سینا
محمدامین قربان زاده ارغوان متوسطه دوم ابوعلی سینا
احسان بخشی امید جوانه می زند ابتدایی آیت الله نایینی
احسان بخشی امید جوانه می زند ابتدایی آیت الله نایینی
پویاکرمی نماهنگ واکسن ایرانی متوسطه اول ایت الله هاشمی رفسنجانی
مینا ترکاشوند دوستداران طبیعت باشیم متوسطه اول اخترفرپور