ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
سمانه بیات امداد و نژاد مجازی متوسطه اول شاهد بهار ایمان
سمانه بیات من؟ یا شما؟ متوسطه اول شاهد بهار ایمان
پارسا قوچانی شما چطور ؟ متوسطه اول شاهد پسران
مهدیسا مرادی من یک بسیجی ام ابتدایی شاهد پسران ناحیه1
مهدیسا مرادی مروجین کتاب ابتدایی شاهد پسران ناحیه1
مهدیسا مرادی ما خادم امام حسینیم ابتدایی شاهد پسران ناحیه1
مهدیسا مرادی مروجین کتاب ابتدایی شاهد پسران ناحیه1
امیرحسین حسینی Goodbye Earth متوسطه دوم شاهد چمران
زهرا رشیدی یک فنجان سلامت متوسطه اول شاهد حاج علی نسیم سبحان
زهرا رشیدی ایران من متوسطه اول شاهد حاج علی نسیم سبحان
زهرا رشیدی مسجد تاریخی متوسطه اول شاهد حاج علی نسیم سبحان
سیدمحمدحسین موسوی هرگز نَمیرد متوسطه دوم شاهدحافظ
سیدمحمدحسین موسوی کیکِ ممنوعه متوسطه دوم شاهدحافظ
فاطمه غیاثوند ماسک ایرانی متوسطه دوم شاهد حضرت الزهرا (س)
سنافیروزی مهربان باشیم ابتدایی شاهدحضرت رقیه