ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
فاطمه سادات سیدی خواب عجیب متوسطه اول فرزانگان دکتر اسحاق حسینی
زهرا محمدی خواب علمی متوسطه اول فرزانگان 1
محمدعرفان رحمانی خواب های بعد از بیداری بزرگسال کاردانش کوشش
صبا پورمظاهری خواب واقعی متوسطه دوم آرتا
روژینا منوچهری خواب واقعی متوسطه دوم آرتا
امیرعلی سهرابی خواص درمانی سیر متوسطه دوم شهید علیرضا حاجی بابایی
مهدی شعبانی راد خواص عرق کاسنی متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید بهشتی
زهرا فتحی خواندن ۵ رباعی از مولوی متوسطه دوم فرزانگان
ملیکا زارع خوانده شده متوسطه دوم فرزانگان2
عرفان نوروزی خواهرم ثنا متوسطه اول دبیرستان پسرانه کمال دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد طاها خسروی خودامدادی ابتدایی شهید سالاری
زهرا بستانی خودامدادی و کمک ب دیگران متوسطه اول الزهرا
الینا یاراحمدی خود امدادی و کمک به دیگران متوسطه دوم خدیجه کبرا
ساناز یوسفی نورالدین وند خود امدادی و کمک به دیگران.مهربانی متوسطه دوم شایسته
سهیل نادری کروندان خودباوری متوسطه اول علامه حلی