ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
محمد محمدیان دهکردی بر سر سفره اش میهمانیم متوسطه دوم نمونه مصلی نژاد
زهرا رحیم زاده تاریخچه زندگی بشر ابتدایی شهید اول
دنیز عسکری تغزیه سالم ابتدایی دخترانه سما
دنیز عسکری تغزیه سالم ابتدایی دخترانه سما
مهدی شعبانی راد ایستگاه صلواتی متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید بهشتی
احسان فخرایی dddd هنرستان سلام
مهدی شعبانی راد ایستگاه صلواتی و کاروان شادی فاطمیه ۹۹ متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید بهشتی
مهدی شعبانی راد شربت شگفت انگیز سکنجبین متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید بهشتی
هستی فاتحی تدریس درس خامس عربی پایه هفتم متوسطه اول مدرسه دخترانه سما
مهدی شعبانی راد ایستگاه صلواتی و کاروان شادی متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید بهشتی
مهدی شعبانی راد خواص عرق کاسنی متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید بهشتی
مهدی شعبانی راد درمان همه درد ها با این نسخه متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید بهشتی
فاطمه احمدی ملکا متوسطه اول سرآبادانی
سینا دارابی نیمه گمشده ابتدایی آزادگان پونک
صبا رحیم زاده مزایا و ضررهای سوخت های فسیلی متوسطه اول شاهد دیزآباد