ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
مهنا شجاعان قلعه بروشور متوسطه دوم هنرستان کاردانش فاطمی
مهنا شجاعان قلعه بروشور متوسطه دوم هنرستان کاردانش فاطمی
مهنا شجاعان قلعه بروشور متوسطه دوم هنرستان کاردانش فاطمی
مهنا شجاعان قلعه نماهنگ متوسطه دوم هنرستان کاردانش فاطمی
ندا جوانمری قاتل خاموش ابتدایی سمیه
فاطمه رحیمی راهکارهای مراقبت از خود و دیگران دربرابر covid19 متوسطه دوم نمونه پردیس
محمد حسین مروت سردار دلها متوسطه دوم دبیرستان صدرا
مهسا شاهیوند مزرعه ابتدایی بنت الهدی صدر
ابوالفضل بصیری جهاد ادامه دارد متوسطه دوم امام صادق(ع)
فاطمه جمال زاده پدر متوسطه دوم فیروزکوهی
فاطمه جمال زاده نمایشنامه حضرت رقیه (س) متوسطه دوم فیروزکوهی
سید محمد حق پرست آزمایش علوم ابتدایی شهید محمد علی فلاح زاده
سید محمد حق پرست آزمایش علوم ابتدایی شهید محمد علی فلاح زاده
سید محمد حق پرست آزمایش علوم ابتدایی شهید محمد علی فلاح زاده
مبیناطالبی امید من متوسطه دوم شهیده طاهره انصاری