ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
سید علی موسوی آخرین درخت ابتدایی نیکان 2
امیرعباس حاتمی مجومرد آخرین غروب متوسطه دوم علی بن ابی طالب زارچ
مبینا تقی زاده آخرین لحظه متوسطه اول حکیمه
زهرا محمودی آدآم چُرَک نامشخص ایران
بردیا سلطانی آداب تلاوت قرآن متوسطه اول تیزهوشان الیگودرز شهید بهشتی
شکیبا حاتمی آداب زندگانی متوسطه اول فرزانگان
اسما غفاری اولقی آداب های خانوادگی متوسطه دوم شهید مدنی
سروش دارابی آدم فضایی ابتدایی آزادگان پویینگ
مهدی صباحی آذربایجان _مهدی صباحی متوسطه اول علامه جعفری
علی فردین نژاد آذرخش متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبای شهید آوینی
عسل شکری آرام متوسطه اول پژوهش
زهرا شاهوردی آرامش حقیقی متوسطه دوم هنرستان آرمان بهرامیان
Aylar yeganeh آرامشی با تمام وجود (شمال ایران)، انتخاب همیشگی (جنوب ایران)، طبیعت دوستی متوسطه دوم فرزانگان یک
کیانا قلی بیکی آرزوی یک گل متوسطه اول عابدین زاده
حنانه عابدی آریا تحریر متوسطه دوم فرزانگان یک