ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
فاطمه احمدی قلبم متوسطه اول سرآبادانی
فاطمه احمدی گنج نیکوکاری متوسطه اول سرآبادانی
امیر حسن خلیلی نیکو مروارید متوسطه دوم یاران مهدی
فاطمه رهنمایی هفت ثانیه متوسطه اول فرزانگان امین یک .دوره اول
امیرحسین سیدآبادی آقای مترسک و کلاغ بدجنس ابتدایی عصر ظهور
آتنا طاهری پس از جدایی هنرستان هنر های زیبای دختران
امیرحسین سیدآبادی آقای مترسک و تولد محمد ابتدایی عصر ظهور
مهناز ارغن مهربان باشیم هنرستان هنر و رسانه
حامد بهرام قناد آموزش فریز فیلم یا نگهداشتن قسمتی از ویدیو در پریمیر متوسطه اول معراج اندیشه
آتنا طاهری دست های مهربانی هنرستان هنر های زیبای دختران
محمدابراهیم خاوریان علاج متوسطه اول شهید مهاجر
حامد بهرام قناد ولاگ آموزش تدوین سینماتیکت در پریمیر متوسطه اول معراج اندیشه
امیرحسین کفاش فصل پریشانی متوسطه اول دبیرستان آیةالله مشکینی
زینب حیدری شهر سیاه هنرستان نخبگان
پرهام فراز تحول متوسطه اول شهید اژه ای 1