ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
فاطمه شایسته آبغوره متوسطه اول استعدادهای درخشان
علیرضا غفاری آب مایع حیات متوسطه اول شهروز بهزادی
رکسانا چهل پسران آب و زندگی ابتدایی اطهر
بهراد میرزاپور آپولو 11 متوسطه اول متوسطه دوره اول علامه حلی سه تهران
سیده مهدیه افضلی آتش اسباب بازی نیست متوسطه دوم فرزانگان 4
مهدیه دنکوب آتش درون متوسطه دوم حضرت زینب شیرنگ
زهرا براری آتل چیست؟ متوسطه اول سردار شهید قاسم سلیمانی
کیمیا قاسمی آثار طبیعی و تاریخی ایران ثبت شده در یونسکو متوسطه دوم امتیاز
امیرحسین حاجی مالیان آثاری از گذشته زمین متوسطه اول دبیرستان شهید اژه ای 2 اصفهان
مریم رضایی آجونات متوسطه دوم دبیرستان 15 خرداد
عطا توکلی آجی چای متوسطه دوم معراج اندیشه
ملیکا زارع آخرین تصمیم متوسطه دوم فرزانگان2
ملیکا زارع آخرین تصمیم متوسطه دوم فرزانگان2
ابوالقاسم رستمی راوری آخرین خانه متوسطه دوم علامه طباطبایی
محمدرسول ملازمانی آخرین خداحافظی متوسطه دوم شهیدبهشتی