ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
مهدیه غریق نیا Jelly هنرستان مدرسه حضرت مریم
محمد حسین زایری Khalkhal to asalem متوسطه دوم دستغیب ۲
آراد موسوی Naruto anime متوسطه اول علامه حلی ۳
سپیده بابایی NOODLE متوسطه دوم هنرستان راه روشن
آرشین میرابی Nowruz and Yalda night متوسطه اول گل نرگس
فاطمه زهرا وزیری ocean متوسطه دوم فرزانگان1
امیرمهدی براتی قزل قشلاق Pubg متوسطه اول بهارازادی
احمد فروغی reoferog ابتدایی دبستان پسرانه امام علی
آرشین میرابی Role play متوسطه اول گل نرگس
سما زینال پور اهرابی Rollover Caption متوسطه دوم نمونه دولتی حضرت مریم
سما زینال پور اهرابی Rollover image متوسطه دوم نمونه دولتی حضرت مریم
سما زینال پور اهرابی Rollover slide let متوسطه دوم نمونه دولتی حضرت مریم
امیر عصاری Rush متوسطه دوم هاشمی نژاد 3 (حاج علی دهقان سفید سنگی)
Ali Sad متوسطه دوم هادي
محمد درویشی salama متوسطه اول sadasd