ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
مینا ترکاشوند دوستداران طبیعت باشیم متوسطه اول اخترفرپور
مینا ترکاشوند مهربانی متوسطه اول اخترفرپور
مینا ترکاشوند فضای مجازی ومعایب آن متوسطه اول اخترفرپور
مینا ترکاشوند زندگی دوباره متوسطه اول اخترفرپور
ارشیا فاضلی مقدم پاداش خوبی ابتدایی اخوان
ارشیا فاضلی مقدم کلمه ابتدایی اخوان
ارشیا فاضلی مقدم عشق بازیگری ابتدایی اخوان
ارشیا فاضلی مقدم کلمه ابتدایی اخوان
کیا جعفری زاده قدرت ابتدایی اخوت
الناز سعادت دوست رد دست تو متوسطه اول ادب
برهان بهرامی شیر نادان روباه زرنگ ابتدایی ادیبان
برهان بهرامی شیر نادان روباه زیرک ابتدایی ادیبان
رز رضایی تاریخچه ی کاغذ ابتدایی آرامدخت
رز رضایی میرزا کوچک خان جنگلی ابتدایی آرامدخت
رز رضایی میدان نقش جهان ابتدایی آرامدخت