ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
محمدمهدی میری Fizio kar متوسطه دوم امام باقر
تيانا ايژكي زاده fuo ابتدایی سلاله جوان
امیرحسین حسینی Goodbye Earth متوسطه دوم شاهد چمران
فرزانه ملاکی Hart متوسطه دوم فرزانگان
سپیده بابایی HEAL هنرستان هنرستان راه روشن
احسان فخرایی Hh هنرستان سلام
Ali Hoomer متوسطه دوم هادي
کوثر میرزائی http://behdashtmaragheh.blogfa.com/ متوسطه دوم فرزانگان
کوثر میرزائی http://behdashtmaragheh.blogfa.com/ متوسطه دوم فرزانگان
محمد سلیمی i8 هنرستان فرهنگ
ستایش پازوکی introduce yourself متوسطه اول فرزانگان
فاطمه صیقلی Inventions متوسطه دوم دبیرستان دوره دوم فرزانگان 3 کرج
مهدی حاجی ابراهیم طهرانی Its just that easy متوسطه دوم مفید
الناز ایمانی jdcv ljvd ada , kdl متوسطه دوم فرزانگان5 (فاتح)
مهدیه غریق نیا Jelly هنرستان مدرسه حضرت مریم