ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
مریم لک زاده گندمزار بقاء متوسطه دوم هنرهای زیبا
آلا دهقانی آن ها متوسطه دوم هنرهای زیبا
پریساآژ آموزش و پرورش متوسطه دوم هنرهای زیبا
پارسا میرزایی رویاهای ناب متوسطه دوم هنرهای زیبا
آلا دهقانی تداعی متوسطه دوم هنرهای زیبا
سمیه غلامی به وقت کار هنرستان هنرهای زیبا
نسیم موسوی هیچ متوسطه دوم هنرهای زیبا
مریم لک زاده کبود متوسطه دوم هنرهای زیبا
مجتبی حمزه زاده دوئل بزرگسال هنرهای زیبا
سید محمد طاهری کرمهَ متوسطه دوم هنرهای زیبا
تارا قرائتی ارمغان هنرستان هنرهای زیبا
فاطمه موگویی خفگی متوسطه دوم هنر های زیبا
فاطمه موگویی پاریس کوچولو متوسطه دوم هنر های زیبا
فاطمه موگویی پاریس کوچولو متوسطه دوم هنر های زیبا
محمد مهدی رودگر هر خانه یک حسینیه متوسطه دوم هنرستان هنر و رسانه ماهر