ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
علی مطلبی گذشت هنرستان فردوسی
محمد سلیمی مردگان متحرک هنرستان فرهنگ
فاطمه قریب زاده زن ، مدال افتخار هنرستان هنرستان امیدان امام منطقه 7
محمد سلیمی چرا هنرستان فرهنگ
محمد سلیمی کافه ویونا هنرستان فرهنگ
محمد سلیمی i8 هنرستان فرهنگ
نازنین اردوئی کرونا را بهتر بشناسیم هنرستان هنرستان امیدان امام منطقه 7
محمد سلیمی عینک هنرستان فرهنگ
پروین رفیعی انتخابات ۱۴۰۰ هنرستان حضرت زینب
مهدیه غریق نیا استیکر هنرستان مدرسه حضرت مریم
ثنا مهدی به رنگ محبت هنرستان آرمان بهرامیان
محمد صادق جوکار پوستر فیلم کوتاه قحط النساء هنرستان علی اردکانی
محمد صادق جوکار پوستر فیلم کوتاه تاب هنرستان علی اردکانی
کسرا شیراوند مرثیه ای برای کرونا هنرستان هنرستان هنرهای زیبای پسران تهران
داریوش زارعی فضازی مجازی هنرستان شاهد