ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
سید سینا صدری car متوسطه دوم هنرهای زیبای پسران
امیر صدیقی CONTACT تماس متوسطه دوم هنرستان صداو سیما
مهساشریفی فردید coronavirus متوسطه دوم نمونه دولتی حضرت مریم
فاطمه زهرا وزیری covid19 متوسطه دوم فرزانگان1
ریحانه یوسفی COVID-19 هنرستان موعود
محمد شامیرزایی Covide failure متوسطه دوم کمال دانشگاه صنعتی
محمد حسین مهاجر C virus متوسطه دوم امیر کبیر
محمد حسین مهاجر C Virus(ویروس c) متوسطه دوم امیر کبیر
احسان فخرایی dddd هنرستان سلام
علی زندیان سفید دشتی Dependence متوسطه دوم هنرهای زیبا شهید آوینی
مریم سالمی DNAبدن انسان متوسطه اول فرزانگان ناحیه یک تبریز
احسان فخرایی eeee هنرستان سلام
صوفیا فاطمی Exercise ابتدایی سما1
علیرضا براتی First English متوسطه اول اندیشه
سپیده بابایی FISH متوسطه دوم هنرستان راه روشن