ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
احسان فخرایی eeee هنرستان سلام
ریحانه رنگرر قضاوت هنرستان شهید صالحی
نازنین اردوئی یک زن هنرستان هنرستان امیدان امام منطقه 7
ریحانه یوسفی COVID-19 هنرستان موعود
عسل حیدری تو كه ماه بلند اسموني هنرستان سوره
لیلا آذربایجانی اموزش طراحی فرش هنرستان هنرستان هاجر
علی مطلبی گذشت هنرستان فردوسی
آرزو سادات سعیدزاده تغذیه سالم هنرستان حکمت
تارا قرائتی ارمغان هنرستان هنرهای زیبا
فاطمه رضائی فومنی ماسکپوش هنرستان هنرستان سوره
حیدر علی رحمانی قهدریجانی هدیه هنرستان بلال
لیلا آذربایجانی اموزش طراحی فرش هنرستان هنرستان هاجر