ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
پريماه ارجمندي شکست کرونا ابتدایی طلوع فجر
علی ابوطالبی حسینیه ایران متوسطه دوم دبیرستان استعدادهای درخشان برازنده مقدم
محمدرضا جهانشیری مهربانی هست متوسطه دوم شهید بهشتی
سید احسان امیرفخری دید محدود متوسطه اول تیزهوشان شهید بهشتی
فاطمه امیری ෆ⁩ طبیعت مهربان ෆ⁩ متوسطه اول فرزانگان 2
فاطمه امیری طبیعت مهربان متوسطه اول فرزانگان 2
سپیده صدیقی ثانیه‌هایی از آفرینش متوسطه دوم فرزانگان حکیم زاده
هستی لعل جواهری سفری به شهری کوچک متوسطه اول فرزانگان
فاطمه امینی پور جزیره فروت متوسطه اول فرزانگان ۳ شهید شکفته
کوثر صفری تلاش متوسطه اول فرزانگان 3
آیدا خانی پروانه متوسطه دوم هنرستان سوره
آریانامریدی عجله متوسطه اول گلستان
کوثر صفری اسم نداره متوسطه اول فرزانگان 3
آریانامریدی روزهای زندگی متوسطه اول گلستان
علیرضا کهرمی مافیا ابتدایی شهیدکاوه مشهد