ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
فاطمه بابائی ۲متر ناقابل متوسطه دوم نمونه دولتی شهدا
عسل کاظمی ۳ آرزو برای همه متوسطه دوم زینب یا کوثر
حمیدرضا نادم 60 کیلوگرم متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا
محمد سلیمی 60 ویچ هنرستان فرهنگ
زهراجعفری ۶66 متوسطه اول علامه مجلسی
محمدمهدی کهرمی 6 انیمیشن درمورد حجاب و غدیر و انتخابات متوسطه اول امام رضا
سیده فاطمه موسوی چاشمی 6 نکته برای فضای مجازی متوسطه دوم استعدادهای درخشان
آراد لطفی 7 آبان چه روزیه ابتدایی بهار
هستی آسمانه ۹ دی متوسطه دوم فرزانگان
مهربان کریمی ترشیزی A La Mode ابتدایی سیزده آبان
امیرحسین باقری Alis متوسطه اول شهید علی اکبر اژه ای یک
معصومه عربپور appهای پر طرفدار متوسطه اول اشرفی اصفهانی
سحر افضلی قادر AutoCAD متوسطه دوم حضرت مریم
سحر افضلی قادر AutoCAD متوسطه دوم حضرت مریم
سحر افضلی قادر AutoCAD متوسطه دوم حضرت مریم