ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
نیلوفر عبدلی تدریس قواعد درس 10 ادبیات نهم متوسطه اول ولایت
نیلوفر عبدلی تدریس درس10 قسمت4 متوسطه اول ولایت
نیلوفر عبدلی ادامه تدریس درس10 قسمت5 متوسطه اول ولایت
زهرا خدایی سردار سلیمانی متوسطه اول ولایت
نیلوفر عبدلی ادامه تدریس درس قسمت3 متوسطه اول ولایت
امیر علی سعادت خبردار متوسطه اول وصال
مهدیسا مرادی مروجین کتاب ابتدایی هیئت امنایی علیپور
مهناز ارغن مهربان باشیم متوسطه دوم هنر و رسانه
دانیال هاشمی تقدیر قلب متوسطه دوم هنر و رسانه
یاسمین رحمانی فر نفس های ناشنیده متوسطه دوم هنر و رسانه
راضیه خوانسالار مصباح الهدی هنرستان هنر و اندیشه
سجاد بقایی رنگ زندگی متوسطه دوم هنرهای زیبای مشهد
میترا طاهری قزوینی فناوری نوین متوسطه دوم هنرهای زیبای سوره
روژینا جمشیدی یک جفت کفش مردانه متوسطه دوم هنرهای زیبای دختران
روژینا جمشیدی کشتار دسته جمعی متوسطه دوم هنرهای زیبای دختران