ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
حامد بهرام قناد آموزش ساخت شمشیر های جنگ ستارگان با استفاده از پلاگین سیبر در نرم افزار افترافکت متوسطه اول معراج اندیشه
ستایش طارقی the worst time in the world متوسطه دوم دبیرستان دخترانه دانشگاه
حامد بهرام قناد آموزش نورپردازی و اصلاح رنگ فیلم جوکر متوسطه اول معراج اندیشه
امیرمحمد وارسته پس و پیش ابتدایی مصطفی خمینی 1
علی جمالی آبکناری کرونا متوسطه دوم پیشرو پرند
محمدمهدی حسینی هیچ متوسطه دوم نمونه دولتی حاج محمد ایزدی
محمدمهدی حسینی هیچ متوسطه دوم نمونه دولتی حاج محمد ایزدی
امیر صدیقی CONTACT تماس هنرستان هنرستان صداو سیما
آبتین شوشتری زاده مداد و لیوان متوسطه دوم مفید
سبحان زارعی فیلمباز متوسطه اول 22 بهمن
سید محمد موسویان حجازی مقاومت هنرستان هنرستان فرهنگ
سید محمد موسویان حجازی مقاومت هنرستان هنرستان فرهنگ
مهربان کریمی ترشیزی فلسفه دکارت به زبان ساده ابتدایی سیزده آبان
مبین نسرین فر رادیو محرم هنرستان هنرستان پسرانه فرهنگ
وحید خدابنده لو حال 100 ثانیه ای متوسطه دوم محمد مهد دده جانی