خبر

اختتامیه جشنواره عکاسی مدرسه

1401-01-16

 

این شما و این هم آخرین شب و اختتامیه جشنواره عکاسی مدرسه که در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ در استودیو دبیرخانه جشنواره به صورت مجازی و برخط برگزار شد. مهمان این برنامه جناب آقای مجتبی حیدری، مستندساز و عکاس مستند بودند. هم چنین آقای امیرعلی طالعی دانش آموز برگزیده دوره سوم جشنواره در استودیو حضور داشتند.